Tutorials

Några av de tutorials jag använt för för skapandet av kläderna. Mest taget från youtube men jag har också letat på diverse forum efter information.

http://www.selwy.com/2009/zbrush-clothes-tutorial/
http://www.youtube.com/watch?v=zmZgFlbIx3M
http://www.youtube.com/watch?v=iGeBPCi6ZtU
http://www.youtube.com/watch?v=t1NpLVsOhCU
http://www.youtube.com/watch?v=J6IKYPrHDz0
http://www.youtube.com/watch?v=ife_fAg_ifw
http://eat3d.com/free/xnormal_overview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s