Resultat

Dessa bilder är direkt tagna från UDK. Kläderna jag skapat samt kroppen jag visat tidigare, som jag gjorde grund modellen ifrån(har förbättrat hand modellen).

Jag är väldigt nöjd med vad jag har skapat, det jag känner att jag är mest stolt över är att jag skapat en nästan helt färdig karaktärs modell. Jag skulle kunna förbättra kläderna med ytterligare detaljer, men vad jag fått ihop är något jag kommer ha användning av väldigt mycket i framtiden. Jag har lärt mig olika tekniker i skapandet av kläd design. Modellen kan ha något för högt polygonantal, inget UDK inte klarar av men jag skulle kunnat optimera lite längre. Men som sagt jag är väldigt nöjd med vad jag lyckats med.

1 2 3

4 5 6

CharacterAO CharacterDone

1 2 3 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s